Potrebujete pomôcť? 0800 400 800 od 7:00 do 16:30
1
3
Typ testu
Fakturačné údaje
Sumarizácia a platba

1. Zvoľte si typ vyšetrenia

Prosím, zvoľte si vyšetrenie, ktoré vám odporučil / indikoval váš ošetrujúci lekár.

TRISOMY test - T21,T13,T18 + pohlavie plodu

TRISOMY Test je neinvazívny prenatálny test, ktorý vyšetruje trizómie T21, T13 a T18 v prvom trimestri tehotenstva z krvi matky. Spolu s výsledkom genetického laboratórneho vyšetrenia vám môže byť vyšetrené aj pohlavie plodu, ale len v tom prípade, ak o toto vyšetrenie máte záujem a váš lekár to vyznačil v žiadanke. Bez indikácie od lekára nie je možné platbu zrealizovať! Výsledok vyšetrenia bude k dispozícii do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na účet laboratórií. O výsledku testu sa informujte u vášho ošetrujúceho lekára.

zobraziť viac
350 € vrátane DPH
Vybrať

TRISOMY test XY

TRISOMY test XY zisťuje okrem troch najčastejších trizómií 21, 18 a 13 aj najčastejšie sa vyskytujúce poruchy pohlavných chromozómov. Test stanoví aj chromozómové pohlavie plodu.

zobraziť viac
390 € vrátane DPH
Vybrať

TRISOMY test +

TRISOMY Test + je neinvazívny prenatálny skríningový test na určenie rizika najčastejších trizómií, stanovenie pohlavia, aberácií počtu pohlavných chromozómov a vybraných chromozómových mikrodelécií plodu z krvi matky.

zobraziť viac
450 € vrátane DPH
Vybrať

BabyGen - určenie pohlavia plodu z krvi matky

BabyGen je neinvazívny prenatálny test pohlavia plodu. Z krvi matky je v genetickom laboratóriu izolovaná DNA dieťaťa, v ktorej sa sleduje prítomnosť Y-chromozómu. V prípade, že sa potvrdí prítomnosť Y chromozómu, ide o chlapčeka. Ak sa jeho prítomnosť nepotvrdí, ide o dievčatko. Bez indikácie od lekára nie je možné platbu zrealizovať! Výsledok vyšetrenia bude k dispozícii do 5 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady na účet laboratórií. O výsledku testu sa informujte u vášho ošetrujúceho lekára.

zobraziť viac
120 € vrátane DPH
Vybrať

Týmto udeľujem spoločnostiam Medirex, a.s., IČO: 35 766 450, so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok a Soyamedia Development s.r.o., IČO: 46 771 751, so sídlom Pribinova 30, 811 09 Bratislava na dobu neurčitú súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu, v ktorom som ich poskytla na www.medirexplatby.sk za účelom spracovania a administrácie mojej platby a fakturácie za vyšetrenia TRISOMY test/BabyGen/Gyntect ako aj skvalitňovania vyšetrení a súvisiacej zdravotnej starostlivosti a zdokonaľovania diagnostiky.


Zatvoriť Súhlasím

Nájdené chyby


Zatvoriť

Ako funguje platobná brána

Na základe odporúčania lekára ste sa rozhodli pre špeciálne laboratórne vyšetrenie v laboratóriách Medirex a.s., ktoré nie je hradené zdravotnou poisťovňou. V ambulancii vám odobrali krv, lekár s vami vypísal žiadanku a odporučil vám vykonať úhradu za vyšetrenie prostredníctvom tejto platobnej brány priamo na účet Medirex a.s.

Výsledok vyšetrenia bude k dispozícii do 5 pracovných dní odo dňa identifikovania platby na účte laboratórií. O výsledku vyšetrenia sa prosím informujte u vášho ošetrujúceho lekára. O priebehu laboratórneho vyšetrenia Vás budeme priebežne informovať SMS správami.

Platbu je potrebné uskutočniť čo najskôr po odbere vzorky a jej odoslaní na laboratórne vyšetrenie. Oneskorená platba môže spôsobiť znehodnotenie vzorky či úplné znemožnenie laboratórneho vyšetrenia (exspirácia vzorky), preto platbu neodkladajte. Vzorky bez identifikovanej platby nebudú vyšetrené!

Platby za vyšetrenia vopred, bez odporúčania lekára, bez jeho súhlasu alebo bez žiadanky na vyšetrenie potvrdenej lekárom, nie je možné akceptovať.

Ako prebieha Trisomy test?

Odber krvi

V ambulancii vám odoberú vzorku krvi a pošlú ju na analýzu do laboratória.


Platba za test

Po dohode s lekárom môžete za test zaplatiť priamo v ambulancii, alebo na www.medirexplatby.sk.
Platbu môžete realizovať kartou alebo prevodom na účet.


Analýza vzorky krvi

O priebehu vyšetrenia budete informovaná riebežne SMS správami.


Výsledky testu

Výsledky testu budú odoslané ošetrujúcemu lekárovi do 5 pracovných dní
od zaevidovania platby za vyšetrenie.


Návšteva lekára

Výsledky testu vým podrobne vysvetlí váš lekár.